யாழ் மாவட்டத்தின் முழுமையான முடிவுகள்..

நடந்து முடிந்த உள்ளூராட்சி தேர்தலின் முடிவுகள் வெளிவந்துகொண்டிருக்கும் நிலையில் யாழ். மாவட்ட முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளன.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

ads
%d bloggers like this: