ஒருவழியாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் மர்மம்

ஸ்டோன்ஹெஞ்ச் என்பது இங்கிலாந்தில் அமைந்துள்ள புதிய கற்கால மற்றும் வெண்கலக் காலத்தைச் சேர்ந்த நினைவுச் சின்னமாகும். வட்டவடிவில் நிலைக்குத்தாக நிறுத்தப்பட்டுள்ள பெரிய கற்களையும் அவற்றைச் சுற்றியமைந்துள்ள மண்அமைப்புக்களையும் கொண்ட இதை பெருங்கற்கள் (megalith) என்றும் அழைப்பார்கள், இதன் காலம் பற்றி இன்னும் விவாதங்கள் இருப்பினும், பெரும்பாலான தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் இந்த அமைப்பு கி.மு 2500 க்கும், கி.மு 2000 க்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் என எண்ணுகிறார்கள். அப்படியான 5000 ஆண்டுகள் பழமையான ஸ்டோன் ஹெஞ் சார்ந்த விளக்கத்தை முதன்முதலாக பிரிட்டனின் விஞ்ஞானிகளால் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. முகநூலில் எங்செய்திகளை படிக்க க்ளிக் செய்யவும்

You may also like...

0 thoughts on “ஒருவழியாக புரிந்துகொள்ளப்பட்ட ஸ்டோன் ஹெஞ்ச் மர்மம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ads
%d bloggers like this: