மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்று விகிதம்

இலங்கை மத்திய வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள நாணய மாற்றுவிகிதங்களின்படி,

அமெரிக்க டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 172 ரூபா 66 சதம் விற்பனை பெறுமதி 176 ரூபா 50 சதம்.

ஸ்ரேலிங் பவுண் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 224 ரூபா 57 சதம். விற்பனை பெறுமதி 231 ரூபா 94 சதம்.

யூரோ ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 193 ரூபா 62 சதம் விற்பனை பெறுமதி 200 ரூபா 56 சதம்.

சுவிஸ் பிராங் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 171 ரூபா 12 சதம். விற்பனை பெறுமதி 177 ரூபா 26 சதம்.

கனெடிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 128 ரூபா 31 சதம் விற்பனை பெறுமதி 133 ரூபா 12 சதம்.

அவுஸ்திரேலிய டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 121 ரூபா 83 சதம். விற்பனை பெறுமதி 127 ரூபா 7 சதம்.

சிங்கப்பூர் டொலர் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 126 ரூபா 65 சதம். விற்பனை பெறுமதி 131 ரூபா 05 சதம்.

ஜப்பானிய யென் ஒன்றின் கொள்முதல் பெறுமதி 1 ரூபா 53 சதம் விற்பனை பெறுமதி 1 ரூபா 59 சதம்.

இந்திய ரூபாவின் பெறுமதி இலங்கை ரூபாவில் 2 ரூபா 53 சதம்.

பஹ்ரேன் தினார் 463 ரூபா 29 சதம், ஜோர்தான் தினார் 246 ரூபா 35 சதம், குவைட் தினார் 574 ரூபா 21 சதம், கட்டார் ரியால் 47 ரூபா 96 சதம், சவுதி அரேபிய ரியால் 46 ரூபா 57 சதம், ஐக்கிய அரபு ராச்சியம் திர்ஹாம் 47 ரூபா 55 சதம் என இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

சுடச்சுட செய்திகள்

ads
%d bloggers like this: