எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி அரச விடுமுறை!!

எதிர்வரும் 20 ஆம் திகதி திங்கட்கிழமை அரச விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உள்நாட்டலுவல்கள் அமைச்சு இதனை எமது செய்திக்கு சேவைக்கு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.

You may also like...

Sorry - Comments are closed

சுடச்சுட செய்திகள்

ads
%d bloggers like this: