3 பிரதியமைச்சர்கள், 4 இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம்

சிறிலங்காவில் அண்மையில் அமைச்சரவை மாற்றம் செய்யப்பட்டதையடுத்து, பிரதி மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிகளிலும் சற்று முன்னர் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சிறிலங்கா அதிபர் செயலகத்தில் இடம்பெற்ற  நிகழ்வில் பிரதியமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்களான ஹர்ஷ டி சில்வா, ஏரான் விக்கிரமரத்ன, வசந்த சேனநாயக்க, ரஞ்சன் ராமநாயக்க, பாலித ரங்க பண்டார, கருணாரத்ன பரணவிதான, லக்ஸ்மன் யாப்பா அபேவர்த்தன ஆகியோர் புதிய பதவிகளை ஏற்றுள்ளனர்.

பிரதி வெளிவிவகார அமைச்சராக இருந்த ஹர்ஷ டி சில்வா, தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான பிரதி அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுள்ளார்.

You may also like...

0 thoughts on “3 பிரதியமைச்சர்கள், 4 இராஜாங்க அமைச்சர்களின் பதவிகளில் மாற்றம்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ads
%d bloggers like this: