சூரியனுக்கு விண்கலமொன்றை அனுப்பவுள்ள நாசா

சூரியனுக்கான புதிய விண்கலம் ஒன்றை அனுப்பவுள்ளதாக நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.
இந்த விண்களத்திற்கு ‘த பார்க்கர்’ என்ற பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.
இதற்கயை எதிர்வரும் தினங்களில் குறித்த விண்கலம் சூரியனை நோக்கி ஏவப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறித்த விண்கலம் மணிக்கு 4 லட்சத்து 30ஆயிரம் மைல்கள் என்ற வேகத்தில் பயணிக்கும் வல்லமை கொண்டது.
இது சூரியனின் மேற்தள மண்டலத்தை அடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த விண்கலத்தின் ஊடாக பெறப்படும் தகவல்கள், செய்மதிகளில் தாக்கம் செலுத்துகின்ற விண்வெளி காலநிலை குறித்த பகுப்பாய்வுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

You may also like...

0 thoughts on “சூரியனுக்கு விண்கலமொன்றை அனுப்பவுள்ள நாசா”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ads
%d bloggers like this: